Leveringsvoorwaarden


Leveringsvoorwaarden

 Leveringsvoorwaarden

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Meerdere data
Locatie Leeuwarden 2017 en 2018 Dinsdagen 19 sept, 3 & 31 okt, 14 & 21 nov en 12 dec 2017. Dinsdagen 17 april, 8 & 22 mei, 5, 12 & 26 jun 2018. Dinsdagen 18 sept, 16 & 30 oktober, 20 november, 4 & 18 december 2018. Van 09.00 tot 17.00 uur. Locatie 's-Hertogenbosch Donderdagen 21 sept, 5 okt, 2, 16 & 30 nov en 14 dec 2017. Van 09.00 tot 17.00 uur. Investering Voor organisaties € 1.925,= en € 1.795,= particulieren.   meer informatie

Verdieping Trainingsacteur Leeuwarden

Meerdere data in 2017 & 2018
De planning voor de Verdiepingstraining is als volgt: Locatie 's-Hertogenbosch op vrijdagen 22 sept, 6 okt, 3 & 17nov, 1 & 15 dec 2017 In Leeuwarden: Donderdagen 8 & 22 februari 15 & 29 maart, 12 & 19 april 2018   meer informatie

Train-de-Trainer

Data op aanvraag     meer informatie

Trainer-Ontmoet-Acteur

Vrijdagmiddag 20 april 2018

Leveringsvoorwaarden


Pleidooi voor het opleiden van Trainingsacteurs

Pleidooi het opleidingen van Trainingsacteurs

De opbrengst voor organisaties is als volgt:

- Trainingsacteurs werken tijdens trainingen als een spiegel voor medewerkers.

- Trainingsacteurs  ondersteunen Change Management:
Met de acteurs kun je veilig oefenen om uit je comfort zone te stappen: Als je blijft doen wat je altijd deed, kom je vaak niet tot gedragsverandering. Inzicht in je onbewuste patronen helpt je opnieuw te kijken en verandering op gang te brengen. Maar dat inzicht alléén is niet voldoende: de stap zetten tot gedragsverandering vraagt ook moed en een veilige werk- en leeromgeving.
Voorwaardelijk is een cultuur waar het vrijmaken van je talenten gestimuleerd wordt en oprechte feedback wordt gegeven. Dát brengt je verder in je persoonlijke en professionele groei en verhoogt het werkplezier.

- Met trainingsacteurs kun je leren dat feedback helpend is.

- Trainingsacteurs helpen successpiraal de boventoon te laten voeren waardoor het werkplezier van medewerkers méér kwaliteit genereert.

- Hetgeen de kosten naar beneden brengt omdat medewerkers effectiever werken, met plezier en met minder ziekteverzuim.

- Daarbij is het effect van de feedback van een trainingsacteur enorm groot: het gaat niet om 'goed' of 'fout', maar om op basis van feedback op beleving te durven oefenen met nieuw gedrag. Door het effect van je gedrag te zien op de ander leer je en durf je te experimenteren vanuit deze nieuwe inzichten.

- De trainingsacteurs zijn in staat om vanuit humor te werken en schuwen het niet om deelnemers te stimuleren hun persoonlijke leerdoelen te formuleren.

- Wanneer medewerkers zich bewust zijn van en in staat zijn persoonlijke leerdoelen te verbaliseren, levert dat voor de organisatie input voor Persoonlijke OntwikkelPlannen en verhoogt het de kwaliteit van zorg en handelen.

- De SKILLSLABMETHODE biedt naast trainingsmateriaal ook toetsmateriaal (casussen, observatielijsten & assessementlijsten &-criteria) zodat de organisatie in staat is de beroepscompetenties van studenten en/of medewerkers te meten. 

- Pro-actieve medewerkers:
Onze trainingsacteurs zijn in staat om deelnemers aan een training (of teamcoaching) successen d.m.v. de successpiraal te laten ervaren en zetten hun tools dusdanig in dat deelnemers & medewerkers uitgedaagd worden om actief mee te doen.

- Dit zijn de uitgangspunten waarmee wij onze trainingsacteurs en trainers toerusten tijdens de opleiding tot Trainingsacteur en tot Trainer*.

- Door deze methode is de borging van het geleerde op de werkvloer optimaal.

- We werken volgens de Skillslabmethode van UniMaastricht & HAN. Deze gedegen didactische onderligger vormt de basis voor het heldere 5-stappenplan tijdens het leerproces.

Zie ook het filmpje van Opleidingsbureau Mieke Bouwens over de SKILLSLABMETHODE waar deze 5 stappen uitgelegd worden:
https://www.youtube.com/watch?v=IQnHxDGJhjo&feature=youtu.be

Tot slot: ik ben ervan overtuigd dat de investering in geld zeer laag is in verhouding tot de opbrengst.

Agenda

Basisopleiding Trainingsacteur

Meerdere data
Locatie Leeuwarden 2017 en 2018 Dinsdagen 19 sept, 3 & 31 okt, 14 & 21 nov en 12 dec 2017. Dinsdagen 17 april, 8 & 22 mei, 5, 12 & 26 jun 2018. Dinsdagen 18 sept, 16 & 30 oktober, 20 november, 4 & 18 december 2018. Van 09.00 tot 17.00 uur. Locatie 's-Hertogenbosch Donderdagen 21 sept, 5 okt, 2, 16 & 30 nov en 14 dec 2017. Van 09.00 tot 17.00 uur. Investering Voor organisaties € 1.925,= en € 1.795,= particulieren.   meer informatie

Verdieping Trainingsacteur Leeuwarden

Meerdere data in 2017 & 2018
De planning voor de Verdiepingstraining is als volgt: Locatie 's-Hertogenbosch op vrijdagen 22 sept, 6 okt, 3 & 17nov, 1 & 15 dec 2017 In Leeuwarden: Donderdagen 8 & 22 februari 15 & 29 maart, 12 & 19 april 2018   meer informatie

Train-de-Trainer

Data op aanvraag     meer informatie

Trainer-Ontmoet-Acteur

Vrijdagmiddag 20 april 2018
Top